Serverless – Giới thiệu chung chung

Chào mọi người, đây là bài đầu tiên mình viết trên blog VTI cho nên có gì sai sót mọi người comment bên dưới để cùng thảo luận nhé. Thời gian gần đây thì mình có làm 1 buổi seminar … Continue reading Serverless – Giới thiệu chung chung