Serverless – Giới thiệu chung chung

 Tweet  Serverless – Giới thiệu chung chung Bài viết amazon, apigateway, aws, lambda, serverless By Lưu Ngọc Mạnh 4 Comments Chào mọi người, đây là bài đầu tiên mình viết trên blog VTI cho nên có gì sai sót mọi người comment bên dưới để cùng thảo luận nhé. Thời gian gần đây thì mình … Continue reading Serverless – Giới thiệu chung chung